• Úvodná stránka
  • ZŠMH - školský informačný systém
 • Pripravujeme pre vás novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ tu.

   • Školský stolnotenisový turnaj
   • 10. 4. 2019
   • Stolný tenis sa v našej škole teší mimoriadnej obľube. Je preto samozrejmosťou, že sme si aj my pripomenuli Svetový deň stolného tenisu.

    5.4.2019 sme zorganizovali stolnotenisový turnaj jednotlivcov. Záujem bol naozaj veľký, prihlásilo sa doň 41 žiakov druhého stupňa a 5 učiteľov. Počas dopoludnia sa na našich školských chodbách odohralo niekoľko skutočne napínavých zápasov.

   • Čítať viac
   • Vydarený Deň otvorených dverí
   • 26. 3. 2019
   • Dňa 21.03.2019 sme do našej školy pozvali deti z materských škôl, budúcich prvákov a a ich rodičov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Tento deň je už tradične spojený s tvorivými dielňami tematicky venovanými jari.

    Deti si spolu s našimi žiakmi vyrobili zaujímavé výrobky, ktoré si mohli vziať na pamiatku. V niektorých triedach ich čakalo malé divadelné predstavenie. Všetkým návštevníkom sme predstavili priestory a chod našej školy. Naši vzácni hostia odchádzali spokojní, plní pekných dojmov a zážitkov. Čo viac si môže priať hostiteľ...

   • Čítať viac
   • 2% Vašich daní pre školu
   • 1. 3. 2019
   • Vážení rodičia a priatelia školy,

    touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich daní za rok 2018.

   • Čítať viac
   • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
   • 14. 3. 2019
   • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa uskutoční v termíne od 2. mája do 10. mája 2019.

    Vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zákonní zástupcovia odovzdajú zástupkyni riaditeľky pre materskú školu v termíne od 2. do 10. mája 2019 v pracovných dňoch od 11:00 do 14:00.

   • Čítať viac
   • Štvrtáci tancovali na tanečnom konzervatóriu
   • 23. 4. 2019
   • Áno, žiaci zo 4. A našej školy skutočne tancovali, a to dokonca na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. A aké tance tancovali? Ľudové.

    Vďaka ústretovosti pani riaditeľky tanečného konzervatória naši žiaci aj takýmto spôsobom poznávali piesne, tance a kroje Oravy, Spiša, Šariša a Zemplína. Pod skúseným vedením pani profesorky Laginovej na hodine ľudového tanca študentov tanečného konzervatória naši žiaci prenikali do tajov krásy ľudového tanca, jeho rytmu a krokov.

   • Čítať viac
   • OZNAM – Testovanie 9
   • 13. 3. 2019
   • Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 03. 04. 2019 nebudú mať žiaci 5., 6., 7., a 8. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov (Testovanie 9). Na tento deň dostanú zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu.

    Rodičov deviatakov žiadame, aby v tento deň s plnou zodpovednosťou v záujme svojich detí zabezpečili včasný príchod detí do školy najneskôr o 7:40. Zabaľte im desiatu a pitie na prestávku medzi testovaním z matematiky a testovaním zo slovenského jazyka. Dohliadnite, aby mali so sebou aspoň 2 funkčné perá, ktoré píšu namodro, kalkulačku, rysovacie pomôcky. Nič iné pri testovaní nesmú používať. Po ukončení testovania pôjdu na obed do školskej jedálne a domov. Harmonogram testovania a ďalšie informácie dostali všetci žiaci, nájdete ich aj na stránke NÚCEM:

   • Čítať viac